logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Archiv starších akcí

Příměstský zážitkový tábor - ZRUŠENO

Příměstský zážitkový tábor - ZRUŠENOZrušeno z důvodu nenaplnění kapacity.

Dětský den pod Petřínem 25.5.2019

Dětský den pod Petřínem 25.5.2019

Testování Mensa

3. 4. 2019 proběhlo ve škole pravidelné IQ testování Mensou ČR, celkové výsledky naleznete níže v příloze.

Matematická soutěž Pangea - výsledky

Do celostátního finále matematické soutěže Pangea postoupili žáci Ondřej Průša z 4.Ž a Dorota Langová z 4.Z. Bližší informace o průběhu finálového dne naleznete na stránkách www.pangeasoutez.cz 
GRATULUJEME!

Dotazník pro projekt Tady nám chutná

Prosíme všechny strávníky naší jídelny, aby vyplnili tento krátký dotazník.

Testování MENSA České republiky

Testování MENSA České republikyTestování IQ - Mensa ČR pořádá v naší škole tradiční testování IQ
ve dnech 3. 4. 2019 a 4. 4. 2019 v dopoledních hodinách
Poplatek za realizaci testu je snížen na 150 Kč


Projekt Harry Potter

Projekt Harry Potter Vážení rodiče,

připravili jsme pro vaše děti projekt etické výchovy Harry Potter a kámen mudrců inspirovaný 1. dílem slavné série J.K.Rowlingové. Děti v něm zažijí * doručení dopisu z ...
Více informací

Škola nanečisto 2019

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítaného textu a fonematický sluch - obecně dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do pátku. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků. Děti si nemusí nosit nic kromě přezůvek, vše ostatní pro ně bude připraveno.

Škola nanečisto začíná v lednu – konkrétně v pátek 18.1. a následně pondělíčtvrtek 21. - 24.1.

Cena: 650 Kč

Časy a lektorky:

Pondělí 15-16 (Kučerová)

Úterý 15-16 (Novotná)

Středa 15-16 (Koudelová)

Čtvrtek 15-16 (Novotná)

Pátek 14-15 (Kratochvílová)

Pokud máte zájem, vyberte si z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.

Kontakt: Barbora Novotná, tel: 725 291 229, e-mail: barbora.novotna@zscurie.cz

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků Náhled do výuky i případnou konzultaci s vedením školy je možné si rezervovat na http://rezervace.zscurie.cz.
KDY?6.3.2019 první dvě vyučovací hodiny možnost objednání na zhlédnutí výuky do ...
Více informací

Kalendáře na rok 2019

Pokud jste tak ještě neučinili, kupte si školní kalendáře na rok 2019 s fotografiemi z oslav 100 let Republiky. Kalendáře jsou k dispozici ve vrátnici školy, cena je 200,- Kč.

Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata Rádi jsme se zapojili k výzvě Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Přáníčka byla předána v budově Českého rozhlasu a doufáme, že potěší a budou se líbit. ...
Více informací

Zahájení bruslení na Ovocném trhu

Zahájení bruslení na Ovocném trhu Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení bruslení na kluzišti na Ovocném trhu s diskotékou na ledě (brusle s sebou) ve středu 5.12.2018 v 15 hodin.
Více informací zde. ...
Více informací

Matematická soutěž Pangea

 I v letošním školním roce se žáci 4. až 9. ročníků zúčastní matematické soutěže Pangea.
Bližší informace najdete na www.pangeasoutez.cz

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019 Lidmila Vošmiková
1) Příběh naší ulice
/ historický pohled na obyvatele ulice kde bydlím, vyhledávání významných osobnosti,
zaznamenávání vypravování příběhů starších obyvatel, ...
Více informací

Zdobit může každý, zdobit bude každý

Zdobit může každý, zdobit bude každýDovolujeme si vás a vaše děti pozvat na předvánoční akci Zdobit může každý, zdobit bude každý.
V Loretánské zahradě v historickém srdci Prahy roste les Vánočních stromečků. Od pondělí 17.12. 2018 na vás budou čekat. Na vás a hlavně na vaše ozdoby. Přijďte si s námi vychutnat adventní atmosféru, ozdobit připravené stromečky, zahřát se v Ježíškově dílně a dát si něco na zub. Nejšikovnější zdobitelé si navíc na závěr akce odnesou dárečky!
Registruji si svůj Vánoční stromeček na:
 
http://www.prevencedetem.cz/udalost/registrace-vanocniho-stromecku-k-ozdobeni/
Slavnostní zahájení akce proběhne 17.12. 2018 v 10:00 hod Loretánská 8, Praha 1 celá akce potrvá až do 21.12.2018.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro (budoucí) 7., 8. a 9. ročník

Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14dní  podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou.

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 7 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 7 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

Rodiče byli informování o této nabídce na třídních schůzkách 18.4.2018 a žáci potvrdí svůj výběr do 25.4.2018, ve druhém kole do 30.4.2018. Přihlašování do povinně volitelných předmětů bude probíhat elektronicky – ve školním rezervačním systému – http://rezervace.zscurie.cz

NOVINKY

 

04.08.2017 Složení Školské rady pro období 1.9.2017 - 31.8.2020Odkaz na článek

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016


Milí čtenáři,
po roce Vám znovu představujeme souhrn informací přibližující život uvnitř naší školy. Rádi se chlubíme úspěchy, ale přiznáváme i momenty, jež se nám úpně nepovedly a z kterých se dále učíme.
Školu totiž u nás všichni vnímáme jako prostor pro učení. Prostor, kde společně objevujeme nové cesty k poznatkům, ale především postojům a hodnotám.
Doufám, že nejen v tomto školním roce jsme z neznámých vod plných informací učinili místa popsaná a zmapovaná.
Do dalších let přeji všem mnoho badatelských i objevitelských úspěchů!


Tereza Martínková
ředitelka školy

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy