logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292
Položek: 41-60 z celkem: 180   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuálně

Zkouška nanečisto pro 5.r. z matematiky

Zkouška nanečisto pro 5.r. z matematiky

Programování Baltík - 2. pololetí

Programování Baltík - 2. pololetí

ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5.1.2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k nejasné epidemiologické situaci je den otevřených dveří zrušen, v případě zájmu je možné domluvit individuální setkání s vedením školy. V současné době je přístup třetích osob do budovy školy výrazně omezen.
Plánovaný DOD v březnu proběhne dle plánu - prezenční či online formou.

Omlouváme se za vzniklou situaci.

Informace o povinnostech školy dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR

04.01. 2022
Informace o povinnostech školy dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci covid-19: Vážení rodiče, dne 23. 12. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové mimořádné opaření, č.j.: MZCR 14600/2021-26/MIN/KAN, účinné od 3. ledna 2022. Toto ...
Více informací

Informace MŠMT k testování žáků od 3.1.2022

31.12. 2021
Pravidla pro testování žáků platná od 3.1.2022: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto ...
Více informací


Krásné Vánoce
a do nového roku pevné zdraví.

Ať se Vám splní všechny Vaše sny!

Vaše ZŠ Curie

Škola nanečisto - leden 2022

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své ...
Více informací

Zkoušky nanečisto z matematiky pro 9. třídy

Zkoušky nanečisto z matematiky pro 9. třídy https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUU3SdLIBea-2F-kZ4QK1_1bec1TwYNwU42D9r58H1MR23ig/viewform ...
Více informací

Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

Vážení rodiče,dne 13. 12. 2021 změnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR znění původního mimořádného opatření, č.j.: MZCR 14600/2021-20/MIN/KAN, v důsledku, kterého je nově škola v přesně vymezených ...
Více informací

Hra o historii

Hra o historii

Vědecká konference 2022

V letošním školním roce bychom rádi v únoru 2022 opět realizovali naši školní Vědeckou konferenci. Pro zájemce je k dispozici kompletní seznam témat a jednotlivých vyučujících, kteří témata zaštiťují, s dětmi konzultují a celou práci vedou. Pokud vás některé z témat zaujalo, neváhejte vybrané vyučující kontaktovat!

HYBRIDNÍ VÝUKA

26.11. 2021
Vážení rodiče,
ráda bych Vás požádala, abyste respektovali NASTAVENÍ HYBRIDNÍ VÝUKY tak, aby byla pro žáky prospěšná a realizovatelná. Souběžná výuka ve třídě a synchronní on-line výuka je určena žákům v nařízené karanténě, případně izolaci, kteří se nemohou vzdělávat prezenčně a museli přejít k distanční výuce. Pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole z jiných důvodů (např. nemoc, rodinné a jiné důvody) je možné připojení k výuce pouze v případě, že je hybridní výuka ve třídě či skupině realizována kvůli žákům v karanténě a izolaci. Zdůvodu jiné absence žáků než je nařízená karanténa nebude hybridní výuka spouštěna. Jakákoliv aktivita učitelů nad tuto povinnou hranici je dobrovolná a vstřícná vzhledem k chybějícím žákům.

Děkuji za respektování a spolupráci
Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

PLÁNOVANÉ TERMÍNY SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ

23.11. 2021
Vážení rodiče,
v následujícím období jsou ze strany MŠMT naplánovány daší termíny screeningového testování na:
6. prosince 2021
13. prosince 2021
20. prosince 2021
3. ledna 2022
10. ledna 2022
17. ledna 2022
24. ledna 2022
31. ledna 2022
7. února 2022
14. února 2022
21. února 2022

Aktuálně budeme k testování využívat antigenní samotesty dodané SSHR, výhledově (pokud to bude možné) bychom se rádi vrátili k PCR testům se vzorky přímo ze slin.

Informace k ošetřovnému

Škola aktuálně není oprávněna vydávat žádné potvrzení o nařízené karanténě pro potřeby ošetřovného.

Informace o nařízené karanténě předává zákonným zástupcům Hygienická stanice hl. m. Prahy prostřednictvím trasovacího centra, případně systémem chytré karantény. Na základě těchto informací Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje pediatr dítěte.


Škola bude případně vydávat potvrzení (ž
ádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení) pouze v případě uzavření celé třídy nebo celé školy, v případě individuálně nařizované karantény rizikovým kontaktům pozitivně testovaných žáků nejsou splněny podmínky pro vydání tohoto dokumentu - třída ani škola není uzavřena (žáci nesplňující podmínky rizikového kontaktu mohou nadále do školy chodit).

Hygienická stanice hl. m. Prahy též není oprávněna vydávat ošetřovné. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény, viz. informace uvedené na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni).

Režimová opatření od 23.11.2021

22.11. 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k velmi vysokému počtu pozitivně testovaných žáků (31) a zaměstnaců (3) při dnešním screeningovém antigenním testování zavádím od zítřejšího dne ve škole režimová opatření tak, aby byly omezeny počty rizikových kontaktů mezi žáky i zaměstnanci školy a případná karanténní opatření se dotkla co nejmenšího počtu žáků.

Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

Zkoušky nanečisto

Zkoušky nanečisto

Nabídka zájezdů do zahraničí pro žáky II. stupně ve školním roce 2021/22

Rádi bychom Vás informovali, že škola plánuje zorganizovat v zimě 2021 a na jaře 2022 zahraniční zájezdy specifikované níže. Chápeme, že vzhledem ke covidové situaci Vám plány na cestování mohou ...
Více informací

OMLUVA A VYSVĚTLENÍ

11.11. 2021
Vážení rodiče,
ráda bych se Vám omluvila za komplikce s RT-PCR testováním a vyhodnocováním vzorků. Část z Vás dosud neobdržela výsledky testů svých dětí. Zástupce laboratoře (akreditované laboratorní zařízení) společnosti NutriMed Lab, s.r.o. mne včera v pozdních večerních hodinách informoval, že jejich laboratoř není schopna zpracovat část školou dodaných vzorků a tyto nezpracované vzorky jsou znehodnoceny.
Proto jsem dnes rozhodla o provedení screeningových antigenních samotestů u všech žáků a zaměstnaců školy, u kterých nemá škola k dnešnímu dni k dispozici výsledky testů, případně zákonní zástupci nepředložili doklad o provedeném testu v akreditované laboratoři. Aktuálně jednáme s hygienickou stanicí hl. m. Prahy o dalším postupu.

Vážení rodiče, ještě jednou se velmi omlouvám za způsobené kompliace. Celá situace je i mně osobně značně nepříjemná. Pokud byste potřebovali jakékoliv bližší informace k postupu laboratoře NutriMed Lab, s.r.o., je možné kontaktovat přímo zástupce laboratorního pracoviště na tel. 721 659 167, případně volat na informační linku 773 769 388.

S upřímnou omluvou
Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školyPoložek: 41-60 z celkem: 180   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy