logotyp
Login
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292
Položek: 121-140 z celkem: 151   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuálně

Zápis do 1. tříd

řádný termín

            přijímání přihlášek od 1. dubna 2020  do 30. dubna 2020

roběhne bez přítomnosti dětí

Podání přihlášek k základnímu vzdělávání bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Doručení přihlášky do školy je možné:

 • datovou schránkou
  • IDDS: 8f5yrit
 • emailem, a to zprávou se zaručeným elektronickým podpisem
 • poštou na adresu školy
  • Základní škola nám. Curieových, nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1
 • osobně (v nejnutnějších případech)
  • do vrátnice školy, ve všední dny od 8:00 do 12:00

rezervace termínu zápisu zrušena


Pro školní rok 2020/2021 bude základní škola otevírat pro 1. ročník
třídy s běžným vzdělávacím programem a programem vzdělávání mimořádně nadaných žáků.


více k zápisu zde

Konzultační hodiny učitelů v období uzavření školy

Odkaz

Učivo pro 2. stupeň na týden 16.3.2020 - 22.3.2020

Učivo 2. stupeňUčivo 2. stupeň

Rezervační systém k zápisu do 1. tříd POZASTAVEN

20.03. 2020

Rezervace termínu zápisu není od 20.03.2020 nadále dostupná

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu 1.4.2020 - 30.4.2020
Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

 • datová schránka
 • email se zaručeným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně do školy (předpokládáme příjem přihlášek ve vrátnici školy v pracovní dny mezi 8:00 a 12:00)
Pořadí podaných přihlášek nerozhoduje, kritéria přijetí k základnímu vzdělávání i zařazení do přípravné třídy zůstávají v platnosti beze změn.

 

Od 11.3.2020 do odvolání jsou zrušeny pronájmy tělocvičen a učeben pro všechny nájemce

Možnost využití online podpory při domácí práci žáků

Vážení rodiče,
v odkazech níže Vám přinášíme několik odkazů na uvolněné učební materiály.

1. stupeňVčelka (čtení, angličtina, ...
Více informací

Informace ke koronaviru - ZRUŠENÍ VÝUKY od 11.3.2020

10.03. 2020

(10.03.2020; 16:00)
Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádné opatření ministra zdravotnictví ruším s platností od 11. 3. 2020 výuku do odvolání. Žákům je zakázána osobní přítomnost ve školách a školských zařízeních, včetně pobytů na školách v přírodě a lyžařském výcvikovém kurzu. Všechny školní i mimoškolní akce a výjezdy s termínem zahájení do 31. 3. 2020 ruším s okamžitou platností. Škola bude pro žáky uzavřena, ve škole nebudou probíhat žádné volnočasové aktivity, náhrada zrušených „kroužků“ bude zajištěna po dohodě s jejich realizátory.

Během zítřejšího dne Vás budou třídní učitelé informovat o konkrétním postupu, jakým budou žákům jednotliví pedagogové zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění.

Rodiče žáků mladších 10 let mají možnost požádat o ošetřovné. Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) , který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. V případě zájmu o vydání žádosti kontaktujte ředitelku školy – reditelka@zscurie.cz.

Informace starosty MČ Praha 1 ke koronaviru

Informace starosty MČ Praha 1 ke koronaviruInformace starosty MČ Praha 1 ke koronaviru

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

KDY?  8.1.2020 a 4.3.2020 první dvě vyučovací hodiny možnost objednání na zhlédnutí výuky do jednotlivých tříd na této stránce.4.3.2020 v 16,30 hodin beseda s vedením školy Co u nás najdete:Skupiny ...
Více informací

Vědecká konference 2020

Oborové i školní kolo v únoru 2020

Školní kolo Vědecké konference se z důvodu lyžařského výcviku 4. ročníků posouvá na úterý 3. března 2020!
 A) Bára Jiráková1. Zpátky v čase za ...
Více informací

PF 2020

PF 2020

Vánoční akademie 2019

Vánoční akademie 2019 Srdečně vás zveme na vánoční akademii Nadačního fondu Curie, která se koná 16. 12. 2019 od 12:00 do 14:00 v Anežském klášteře.

Program:
12:00 - 13:00 Cukrátka, 2. - 3. třídy
Více informací

Škola nanečisto 2020

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své ...
Více informací

Zimní tábor ŠvP Čestice pro děti z MČ Prahy 1

Zimní tábor ŠvP Čestice pro děti z MČ Prahy 1

Workshop robotiky

Workshop robotiky V pondělí 23. 9. 2019 v rámci workshopu Robotika měli naši žáci možnost vyzkoušet si zajímavé robotické pomůcky do výuky. Nadšení byli nejen žáci, ale i přítomní pedagogové, protože pomůcky ...
Více informací

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Ve čtvrtek 19.9.2019 se skupina 80 žáků prvního i druhého stupně naší školy zapojila do celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Patří jim velké poděkování za pracovní nasazení a očistu části lesa v okolí vodní nádrže Hostivař.

Webové stránky přírodopisu

Přírodopis - webové stránky

Podzimní krajkářské a řemeslné trhy 2019

Podzimní krajkářské a řemeslné trhy 2019

Zájmové kroužky pro školní rok 2019-2020

Kroužky začínají koncem září nebo první týden v říjnu, vždy podle instrukcí konkrétního lektora. Více

Položek: 121-140 z celkem: 151   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy