logotyp
Login
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292
Položek: 41-60 z celkem: 141   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuálně

Výsledky ZÁPISU do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 - včetně přípravné třídy a udělení odkladu PŠD

VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2021/2022VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2021/2022

Protokol průběhu losování - 1. třídaProtokol průběhu losování - 1. třída

Protokol průběhu losování - přípravná třídaProtokol průběhu losování - přípravná třída

Podmínky pro užívání vnitřních sportovišť od 24. 5. 2021

· 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště,· ve skupince bude moct být nanejvýš 12 cvičenců,· celkový počet osob na vnitřní ploše sportoviště nebude smět přesáhnout 30 osob,· všichni přítomní musí ...
Více informací

Návrat žáků 2. stupně a změny v režimu Tv a testování žáků

Vážení rodiče,

dne 3. 5.  2021 se obnovuje výuka žáků 2. stupně ZŠ v rotačním režimu. Vzhledem k okolnostem bude potřeba dodržovat některá opatření a také dojde k několika organizačním změnám.

Žáci se prezenční výuky účastní následujícím způsobem:

v sudých týdnech – zahájení prezenční výuky 3. 5. 2021

 • třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C

v lichých týdnech – zahájení prezenční výuky 10. 5. 2021

 • třídy: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Rozdělení tříd navazuje na rozložení tříd 1. stupně tak, aby byla v budově přítomna v každém týdnu cca polovina žáků školy.

Ve stejném režimu budou třídy pokračovat i v následujících týdnech.


Od 3.5. se také mění podmínky výuky tělocviku
 • jsou možné sportovní činnosti ve vnějších prostorách
 • pouze u žáků, kteří se účastní prezenční výuky
 • pro sportovní činnosti platí obecná protiepidemická opatření
 • při tělocviku není povinná ochrana úst a nosu

Změny v režimu tesování žáků 
Žáci 1. stupně
, kteří prošli od 12.4.2021 (respektive od 19.4.2021) dvoutýdenní frekvencí testování, se od 3.5. testují pouze jedenkrát týdně - vždy v pondělí (případně v jiný den v týdnu, pokud nebudou v pondělí ve výuce přítomni).
 
Žáci 2. stupně se od 3.5. testují dvakrát týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek (případně v jiný den v týdnu, pokud nebudou v pondělí či ve čtvrtek ve výuce přítomni).

Informace k testům a instruktážní video k dispozici zde:
https://youtu.be/BmDnd140UH4
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 
Na vyžádání škola vydá potvrzení o provedeném antigenním testu (pro potřeby služeb či amatérského sportu).

Testování žáků před termínem jednotných přijímacích zkoušek

Testování žáků proběhne dle následujícího harmonogramu:

5. třídy - pondělí 3.5.2021, dle běžného rozvrhu testování, v kmenových třídách
7. třídy - pondělí pondělí 3.5.2021, v 9:00, v prostoru tělocvičny a gymnastického sálu (příchod do budovy vchodem z Dušní ulice)
9. třídy - pátek 30.4.2021, od 14:00 9.A, od 14:30 9.B, v prostoru tělocvičny a gymnastického sálu (příchod do budovy zadním vchodem z náměstí Curieových)

Žákům bude vydáno potvrzení o provedení testu.
K testování budou využity antigenní testy SINGCLEAN.

Informace k testům a instruktážní video k dispozici zde:
https://youtu.be/BmDnd140UH4
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Blžší informace předají rodičům jednotliví třídní učitelé.Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápisy online - obrázek je odkazem na online aplikaci pro zápisVážení rodiče,

od 12.4.2021 do 19.4.2021 můžete vzdáleným způsobem zapsat své děti do prvního ročníku.

Všechny potřebné informace k samotnému zápisu, odkladu povinné školní docházky, zařazení dítěte do přípravné třídy i programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků naleznete na našich webových stránkách


informace k zápisu zde

Informace školní jídelny

Informace k provozu od 12.4.2021Informace k provozu od 12.4.2021

Návrat žáků do školy - od 12.4.2021

08.04. 2021

Vážení rodiče,

návrat dětí do školy je stanoven na 12.4.2021. V 1. fázi
se do školy vrací 1. stupeň a přípravná třída v rotačním režimu (týden ve škole - týden doma)1. týden ...
Více informací

Letní příměstský tábor LEGO

Letní příměstský tábor LEGO Milí rodiče, milé děti,
pojďte si s námi užít prázdniny plné Lego® kostiček!Po celé léto (5. 7.-27. 8.), vždy pondělí-pátek 8:30-16:30, pořádáme příměstské tábory na oblíbená témata: Minecraft, ...
Více informací

Vzkaz učitelce z přípravné třídy

vzkaz ucitelceMáte také vzkazy pro učitele? Tak jim je pošlete, udělá jim to radost!

Plánované volno ředitelky školy se 31.3.2021 NEUSKUTEČNÍ

Vážení rodiče,
pro volno ředitelky školy plánované na 31.3.2021 nejsou v době uzavření škol relen´vantní důvody, proto se toto volno neuskuteční.

Žáci budou mít velikonoční prázdniny ve standardním rozsahu
čtvrtek 1.4. - velikonoční prázdniny
pátek 2.4. - Velký pátek (státní svátek)
pondělí 5.4. - Pondělí velikonoční (státní svátek)

Výuka začne dle epiedmiologických opatření v úterý 6.4.

Od 22.3. do 28.3. 2021 je prodloužena účinnost krizových opatření - škola nadále UZAVŘENA

Vážení rodiče,
i v týdnu od 22.3.2021 do 28.3.2021 bude škola nadále uzavřena a výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v předchozím období.
 • distanční výuka probíhá ve všech třídách, informace získáte od třídních učitelů
 • v provozu je skupina dětí pro rodiče pracující v IZS (rodiče musí o zařazení do skupiny požádat zaměstnavatele - jeho prostřednictvím Magistrát hl. m. Prahy)
 • individuální konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem jsou nadále možné, škola je poskytuje jako podpůrné opatření 1. stupně (vždy po dohodě s třídním učitelem, případně školním poradenským pracovištěm)

Nařízeným testováním zaměstnanců se pro nás nic nemění. Všichni zaměstnanci vstupující do budovy se začali dobrovolně testovat již od 1.3.2021.

Velmi děkuji za Vaši spolupráci!

Tereza Martínková


Informace k uzavření průchodu kolem hotelu InterContinental

Informace k uzavření průchodu kolem hotelu InterContinental Vážení sousedé, milí rodiče a děti,
dovolte, abychom se vám touto cestou omluvili za dočasná omezení spojená s rekonstrukcí bývalého hotelu InterContinental. Věříme, že výsledná podoba hotelu a ...
Více informací

Od 1.3.2021 do 21.3.2021 je škola uzavřena

Vážení rodiče,
v návaznosti na opatření vlády ČR je škola v termínu od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřena

 • distanční výuka probíhá ve všech třídách, informace získáte od třídních učitelů
 • v provozu je skupina dětí pro rodiče pracující v IZS (rodiče musí o zařazení do skupiny požádat zaměstnavatele - jeho prostřednictvím Magistrát hl. m. Prahy)
 • individuální konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem jsou nadále možné, škola je poskytuje jako podpůrné opatření 1. stupně (vždy po dohodě s třídním učitelem, případně školním poradenským pracovištěm)

UZAVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY dne 1.3.2021

11.02. 2021
Vzhledem k přerušení dodávky elektrické energie v dopoledních hodinách v pondělí  1.3.2021 bude budova školy zcela uzavřena. Po dobu přerušení dodávky elektřiny bude budova nepřístupná i zaměstnancům školy. Školní jídelna Dušní nevaří.
Pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. ročníku je vyhlášeno na pondělí 1.3.2021 volno ředitelky školy.

Vysvědčení za 1. pololetí

Hodnocení za 1. pololetí bude zveřejněno v Bakalářích 28.1.2021, 29.1.2021 jsou pololetní prázdninyVážení rodiče,
příští týden se uzavírá 1. pololetí tohoto školního roku, a proto budete informováni o  pololetním hodnocení Vašich dětí. Informace o prospěchu i slovní hodnocení budou 28. ledna 2021 zpřístupněny v systému Bakaláři.

Žáci 1. a 2. ročníku si převezmou výpisy z vysvědčení ve čtvrtek, poslední vyučovací hodinu. Ostatní žáci po svém návratu do do školy.

Na pátek 29.1.2021 připadají jednodenní pololetní prázdniny, prezenční ani distanční výuka nebudou probíhat.

ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6.1.2021

Vzhledem k realizaci protiepidemických opatření a velmi omezenému vstupu třetích osob do budovy školy je den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků ZRUŠEN. Předpokládáme, že proběhne podle plánu DOD březnový.

T. Martínková, ředitelka školy

Přechod k distanční výuce od 4.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a přechodu do 5. stupně PES se budeme během vánočních prázdnin muset popasovat s přechodem školy do distanční formy výuky – prezenční výuka bude od začátku ledna platit pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník. Konkrétní informace Vám předají třídní učitelé v týdnu od 28.12.2020. Základní informace jsou následující:

 • 3. – 5. třídy přejdou do distančního modelu v podobě, kterou jednotlivé třídy využívaly v říjnu a listopadu (dle stejného rozvrhu výuky Aj a MNŽ)
 • 6. – 8. třídy budou v distanční výuce kombinovat online a asynchronní výuku podle rozvrhů, které platily pro distanční část rotační výuky
 • 9. ročník dostane během vánočních prázdnin upravený rozvrh distanční online výuky (v rozsahu podobném jako 8. ročník, zůstane posílena příprava na přijímací zkoušky z Čj a M)
 • na 1. i 2. stupni bude probíhat výuka ve skupinách bez zachování homogenity (tj. dle standardního rozvrhu)
 • žáci, kteří měli zapůjčené vybavení pro distanční výuku a už jej vrátili, si ho budou moci znovu zapůjčit


Položek: 41-60 z celkem: 141   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy