logotyp
Login
 • image 305
 • image 303
 • image 298
 • image 292
Položek: 41-60 z celkem: 130   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuálně

Plánované volno ředitelky školy se 31.3.2021 NEUSKUTEČNÍ

Vážení rodiče,
pro volno ředitelky školy plánované na 31.3.2021 nejsou v době uzavření škol relen´vantní důvody, proto se toto volno neuskuteční.

Žáci budou mít velikonoční prázdniny ve standardním rozsahu
čtvrtek 1.4. - velikonoční prázdniny
pátek 2.4. - Velký pátek (státní svátek)
pondělí 5.4. - Pondělí velikonoční (státní svátek)

Výuka začne dle epiedmiologických opatření v úterý 6.4.

Od 22.3. do 28.3. 2021 je prodloužena účinnost krizových opatření - škola nadále UZAVŘENA

Vážení rodiče,
i v týdnu od 22.3.2021 do 28.3.2021 bude škola nadále uzavřena a výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v předchozím období.
 • distanční výuka probíhá ve všech třídách, informace získáte od třídních učitelů
 • v provozu je skupina dětí pro rodiče pracující v IZS (rodiče musí o zařazení do skupiny požádat zaměstnavatele - jeho prostřednictvím Magistrát hl. m. Prahy)
 • individuální konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem jsou nadále možné, škola je poskytuje jako podpůrné opatření 1. stupně (vždy po dohodě s třídním učitelem, případně školním poradenským pracovištěm)

Nařízeným testováním zaměstnanců se pro nás nic nemění. Všichni zaměstnanci vstupující do budovy se začali dobrovolně testovat již od 1.3.2021.

Velmi děkuji za Vaši spolupráci!

Tereza Martínková


Informace k uzavření průchodu kolem hotelu InterContinental

Informace k uzavření průchodu kolem hotelu InterContinental Vážení sousedé, milí rodiče a děti,
dovolte, abychom se vám touto cestou omluvili za dočasná omezení spojená s rekonstrukcí bývalého hotelu InterContinental. Věříme, že výsledná podoba hotelu a ...
Více informací

Od 1.3.2021 do 21.3.2021 je škola uzavřena

Vážení rodiče,
v návaznosti na opatření vlády ČR je škola v termínu od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřena

 • distanční výuka probíhá ve všech třídách, informace získáte od třídních učitelů
 • v provozu je skupina dětí pro rodiče pracující v IZS (rodiče musí o zařazení do skupiny požádat zaměstnavatele - jeho prostřednictvím Magistrát hl. m. Prahy)
 • individuální konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem jsou nadále možné, škola je poskytuje jako podpůrné opatření 1. stupně (vždy po dohodě s třídním učitelem, případně školním poradenským pracovištěm)

UZAVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY dne 1.3.2021

11.02. 2021
Vzhledem k přerušení dodávky elektrické energie v dopoledních hodinách v pondělí  1.3.2021 bude budova školy zcela uzavřena. Po dobu přerušení dodávky elektřiny bude budova nepřístupná i zaměstnancům školy. Školní jídelna Dušní nevaří.
Pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. ročníku je vyhlášeno na pondělí 1.3.2021 volno ředitelky školy.

Vysvědčení za 1. pololetí

Hodnocení za 1. pololetí bude zveřejněno v Bakalářích 28.1.2021, 29.1.2021 jsou pololetní prázdninyVážení rodiče,
příští týden se uzavírá 1. pololetí tohoto školního roku, a proto budete informováni o  pololetním hodnocení Vašich dětí. Informace o prospěchu i slovní hodnocení budou 28. ledna 2021 zpřístupněny v systému Bakaláři.

Žáci 1. a 2. ročníku si převezmou výpisy z vysvědčení ve čtvrtek, poslední vyučovací hodinu. Ostatní žáci po svém návratu do do školy.

Na pátek 29.1.2021 připadají jednodenní pololetní prázdniny, prezenční ani distanční výuka nebudou probíhat.

ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6.1.2021

Vzhledem k realizaci protiepidemických opatření a velmi omezenému vstupu třetích osob do budovy školy je den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků ZRUŠEN. Předpokládáme, že proběhne podle plánu DOD březnový.

T. Martínková, ředitelka školy

Přechod k distanční výuce od 4.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a přechodu do 5. stupně PES se budeme během vánočních prázdnin muset popasovat s přechodem školy do distanční formy výuky – prezenční výuka bude od začátku ledna platit pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník. Konkrétní informace Vám předají třídní učitelé v týdnu od 28.12.2020. Základní informace jsou následující:

 • 3. – 5. třídy přejdou do distančního modelu v podobě, kterou jednotlivé třídy využívaly v říjnu a listopadu (dle stejného rozvrhu výuky Aj a MNŽ)
 • 6. – 8. třídy budou v distanční výuce kombinovat online a asynchronní výuku podle rozvrhů, které platily pro distanční část rotační výuky
 • 9. ročník dostane během vánočních prázdnin upravený rozvrh distanční online výuky (v rozsahu podobném jako 8. ročník, zůstane posílena příprava na přijímací zkoušky z Čj a M)
 • na 1. i 2. stupni bude probíhat výuka ve skupinách bez zachování homogenity (tj. dle standardního rozvrhu)
 • žáci, kteří měli zapůjčené vybavení pro distanční výuku a už jej vrátili, si ho budou moci znovu zapůjčit

PF 2021

PF 2021


Krásné Vánoce
a
v novém roce co nejrychlejší
návrat k běžnému životu

Vánoční prázdniny už od 19.12.2020

Na 21. a 22. prosince 2020 je vyhlášeno volno pro všechny žáky

Pronájmy tělocvičen v budově nám. Curieových 2 i Masná 13

Od pátku 18.12.2020 jsou pronájmy tělocvičen do odvolání POZASTAVENY.
Opětovné obnovení pronájmů bude oznámeno v návaznosti na změny epidemických opatření.

Od pondělí 7.12.2020 obnovujeme pronájmy tělocvičen v obou budovách školy.
Realizace pronájmu je možná pouze v souladu s platnými hygienickými opatřeními. Za dodržování těchto opatření v průběhu pronájmu ručí nájemce. 
Obnovené pronájmy jsou možné až po ukončení provozu školy pro žáky - od 17:00. Škola zajistí průběžný úklid a dezinfekci prostor tělocvičen.

NÁSTUP ŽÁKŮ do školy - od 30.11.2020, případně 7.12.2020

Informace pro rodičeInformace pro rodiče

Informace školní jídelnyInformace školní jídelny

NÁSTUP ŽÁKŮ přípravné třídy, 1. a 2. ročníku - 18.11.2020

Informace pro rodičeInformace pro rodiče

16.11.2020 bude probíhat distanční výuka dle platného rozvrhu

vzhledem k distanční výuce žáků je ŘEDITELSKÉ VOLNO dne 16.11.2020 ZRUŠENO
výuka bude probíhat podle rozvrhu distanční výuky - budeme respektovat zvýšenou neúčast žáků v této výuce - prosíme rodiče o individuální dohodu s třídním učitelem

ROZVRH HODIN pro 2. stupeň - platný od 2.11.2020 (přidány konzultace)

Rozvrh on-line výuky 2. stupně pro období od 2.11.2020Rozvrh on-line výuky 2. stupně pro období od 2.11.2020

Výsledky logické olympiády

Žáci naší školy se letos zúčastnili Logické olympiády pořádané Mensou.
I přes ztížené podmínky v této nelehké době opět zazářili. Lea Karakolevová se umístila v krajském kole na skvělém 8. místě.
Moc gratulujeme!
 
Kategorie A1
1. místo Nela Dvořáková (umístění v kraji)
2. místo Daniel Erik Kangas
3. místo Karel Kohl
 
Kategorie A2
1. místo Kristína Havlišová (umístění v kraji)
2. místo Viktor Vojta (umístění v kraji)
3. místo Petr Dvořák
 
Kategorie A
1. místo Lea Daniela Karakolevová (krajský semifinalista)
2. místo Noel Probst (krajský semifinalista)
3. místo František Tvrdík (krajský semifinalista)
4. místo Potáp Golubničij (krajský semifinalista)
 
Kategorie B
1. místo Vilém Rück
2. místo Sam Chvátil
3. místo Daniel Hanák

Informace MŠMT - 2. stupeň

23.10. 2020
Informace MŠMT - 2. stupeň

Informace MŠMT - 1. stupeň

23.10. 2020
Informace MŠMT - 1. stupeň

Položek: 41-60 z celkem: 130   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy