Login

Úspěchy našich žáků

Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA

23.05. 2017

V obvodním kole matematické soutěže Pythagoriáda se na 1. - 3. místě umístili se shodným počtem bodů:
Ella Burkertová
Štěpánka Kratochvílová
Dalibor Pospíšil
Gratulejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Výtvarná soutěž

16.05. 2017
V rámci slavnostního otevření Werichovy vily na Kampě jsme se zapojili do výtvarné soutěže .Výherci získají pro celou třídu volný vstup do expozic muzea. Tyto obrázky budou vystaveny v okolí budovy Werichovy vily.


31.05.2017 Aktualizace
Rádi Vám oznamujeme, že naši žáci získali speciální cenu odborné poroty za soubor prací ve výtvarné soutěži Werichovy vily.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Gratulujeme!


Stříbrná medaile na mezinárodním mistrovství ragby

05.05. 2017
Výsledek obrázku pro winner
Mezinárodní úspěch žáků ZŠ Curieových! 

Žáci Alex Howell z III.Z. a Matěj Krčil z IV.Z. v týmu Tatra Smíchov získali cennou stříbrnou medaili na mezinárodním mistrovství ragby ve Frankfurtu. V těžké konkurenci 20 evropských týmů obstáli na výbornou. 
Gratulujeme!

Pangea - matematická soutěž


Celostátní finále v matematické soutěži Pangea se konalo dne 5.5. 2017 v Nové budově Národního muzea. Z naší školy postoupilo do celostátního finále 7 žáků.

První místo v kategorii 4.tříd získala Anna Bártová ze 4.žluté.

Gratulujeme
!

20. ročník McDonald´s Cup

Naši žáci získali ve 20. ročníku 
McDonald´s Cup

1. místo v kategorii 1. - 3. ročník
3. místo v kategorii 4. - 5. ročník

Gratulujeme! Jsme pyšní!
26. dubna 2017

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016


Julie Kernerová a Sofie Kopecká z V.Z získaly ve 44. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016 ČESTNÉ UZNÁNÍ.
Je to velký úspěch, neboť porota vybírala z 5 050 prací z 335 organizací a škol z České republiky (celkový počet zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací naleznete zdehttp://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.
Gratulujeme!

Kombinovaná technika: Kernerová Julie Alberta, 10 let, Praha 1 - ZŠ, Nám. Curieových 2, Česká republika    Kombinovaná technika: Kopecká Sofie, 11 let, Praha 1 - ZŠ, Nám. Curieových 2, Česká republika

3. místo v soutěži


2. ročník soutěže Matematický proud se konalo ve čtvrtek 22. 10. 2015 v budově Gymnázia Christiana Dopplera na Smíchově. 
Prvostupňové ROzumové Utkání Družstev
je matematická soutěž určená pro čtyřčlenné týmy žáků 3., 4. a 5. ročníku základních škol, které sídlí na území hlavního města Prahy.

Soutěžící týmy postupně společně řeší sérii matematických a logických úloh, za správná řešení získávají body a také karty potřebné ke strategické hře. Celkové hodnocení soutěže je pak součtem bodů získaných za vyřešené úlohy a bodů získaných ve hře.
Matematický proud 2015 pořádají studenti 6.M pod záštitou Gymnázia Christiana Dopplera za grantové podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Gratulujeme našim žákům k fantastickému 3. místu!
     

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy