Login

Nadační fond Curie

Vážení rodiče,

v roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících oblastech:
 podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.
 mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími
 vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky
 preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
 podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
 podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
 volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové, sportovní
apod.)

V loňském školním roce Nadační fond Curie sponzoroval pro žáky 1. stupně společné vánoční divadelní
představení, podpořil výuku Aj s rodilým mluvčím, studijní workshop žáků 8. tříd a další aktivity, včetně individuální finanční podpory sociálně slabých žáků k realizaci výjezdu na školu v přírodě či na zahraniční výjezd organizovaný školou.
Od výše nashromážděných finančních prostředků se odvíjí i další rozvojové aktivity školy.

Proto si Vás
dovolujeme oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 300,- Kč, č.ú. 2106382616/2700.

Výsledky hospodaření se svěřenými financemi jsou k nahlédnutí v kanceláři školy nebo u předsedy správní rady NF Ing. Petra Hejmy.

Děkujeme

Vaše vedení školy

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy