Login

Dokumenty a formuláře

Školní řád

V příloze se můžete seznámit se školním řádem pro aktuální školní rok.

Učební plán

V příloze se můžete seznámit s kapitolou ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠANce.
V ní se mimo jiné upravuje:

  • Nauka o světě je ve 4. a 5. ročníku posílena o časovou dotaci Vv.
  • Začleněné očekávané výstupy vzdělávacího oboru výtvarná výchova
  • Nabídky povinně volitelných vyučovacích předmětů
  • Nabídky vyučovacích předmětů vzdělávacího oboru další cizí jazyk

Úplné znění ŠVP ŠANce je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Řád školní družiny

V příloze se můžete seznámit se školním řádem ŠD pro nastávající školní rok.

A. 
Zařazování žáků do školní družiny


B. 
Provoz školní družiny


C. 
Vnitřní režim školní družiny


D. 
Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby

Výroční zprávy a zprávy ČŠI

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Škola prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření.
Informuje o akcích, které se uskutečnily a shrnuje sledované období.

Různé

Rozpočet 2017 a výhled 2017 - 2019.Rozpočet 2017 a výhled 2017 - 2019.

ROZVAHA - BILANCEROZVAHA - BILANCE

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017

Výkaz zisků a ztrátVýkaz zisků a ztrát

Plán výnosů a nákladů 2018Plán výnosů a nákladů 2018

Ceník za krátkodobé pronájmy nebytových prostor  Ceník za krátkodobé pronájmy nebytových prostor

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVAPodpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVARozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017, Modul BZávěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017, Modul B

Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017, Modul BZávěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017, Modul B

Stravování o letních prázdnináchStravování o letních prázdninách

ZA TAJEMSTVÍM SLOV, KOMUNIKACE A ZA TAJEMSTVÍM PSANÍ PŘÍBĚHŮZA TAJEMSTVÍM SLOV, KOMUNIKACE A ZA TAJEMSTVÍM PSANÍ PŘÍBĚHŮ

Družinový jarmark 2018Družinový jarmark 2018

Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu: Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2018Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu: Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2018

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků na rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ za rok 2018 - Modul CZávěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků na rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ za rok 2018 - Modul C

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků na rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ za rok 2018 - Modul AZávěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků na rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ za rok 2018 - Modul A

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVAPodpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy