Login

Angličtina Fantail AcademyLingua Connect mění
jméno na FANTAIL
S novým školním rokem přicházíme se změnou
jména naší jazykové školy, kterou jste dosud znali jako
Lingua Connect.
Pod novým názvem Fantail budeme

ve školním roce 2018/2019 pořádat v budově školy ZŠ
nám. Curieových odpolední kroužky angličtiny Fantail
After-school English s rodilými mluvčími.
Pro ty, kdo 
chtějí dětem dopřát výuku přizpůsobenou individuálním
potřebám, nabízíme také individuální lekce 1-1 v budově
ZŠ, v našich učebnách či u Vás doma.

Novinky pro rok 2018/2019
• NOVÝ výukový plán pro bilingvní skupiny, které se
budou učit podle cambridgeského kurikula Cambridge
Primary English.
• NOVÁ série učebnic pro běžné skupiny Academic
Stars, jež bude využívat spoustu doplňujícího materiálu
včetně interaktivního DVD. Lekce se budou soustředit
na čtení, psaní a „Phonics“ již od 1. třídy.
• Aplikace Class Dojo, která Vám v reálném čase
prostřednictvím automatického zasílání fotek a videí a
výsledků aktivit během lekcí umožní monitorovat, jak si
Vaše dítě stojí.kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy