Login

Comenius Regio

O Projektu Comenius Regio – Otevíráme se světu

Projekt Comenius Regio, kterého se naše škola účastní, je projektem, který je založený na spolupráci pedagogů z různých zejména zahraničních škol. V tomto projektu si pedagogové předávají zkušenosti ohledně výuky, aktivit, ale i rozdílů ve školských systémech. 

Základní škola nám. Curioevých spolupracuje s Gymnáziem Jana Patočky a partnerskou  základní školou Mont Duplan ve francouzském Nîmes.

Na začátku projektu byly stanoveny aktivity, na kterých se školy budou podílet společně a do kterých budou zahrnuty i žáci. Cílem tohoto projektu je navázání spolupráce se školami, poznání jiné kultury a země, zlepšení komunikace ve francouzštině a v neposlední řadě i výměna a porovnání aktivit a didaktickýh přistupů s partnerskou školou. 

Uskutečněné aktivity v projektu Comenius Regio

Září 2013 – žáci 9. ročníku nastudovali a zahráli v rámci konání 120. výročí existence školy      oblíbenou pohádku Tři oříšky pro Popelku. V závěru pohádky zazpívali i stejnomennou písničku Ivety Bartošové. 

Říjen 2013 – žáci šestých ročníků vyrobili pexeso a nástěnný kalendář pro rok 2014. Nakreslili obrázky nejznámějších pražských památek a následně napsali jejich název česky a  přeložili do francouzštiny.  Pexesa i kalendáře byly věnovány partnerské škole v Nîmes.

Listopad 2013 – proběhla recitační soutěž v anglickém, francouzském, německém a španělském jazyce. Účastnili se žáci 2. stupně.

Prosinec 2013 – ve spolupráci s Gymnáziem Jana Patočky proběhlo vánoční setkání žáků šestých ročníků, kteří se učí francouzsky s kvartány z GJP. Gymnazisté seznámili šesťáky se slovní zásobou týkající se Vánoc ve Francii a zvyklostmi. Nakonec je také naučili zpívat francouzskou koledu Il est né, le divin Enfant. 

Představení Tři oříšky pro Popelku

Recitační soutěž a její vítězové

Vánoce ve Francii

Pexeso a kalendář

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy