Login

Aktuálně

  Vítejte na webových stránkách
      Základní školy nám. Curieových

 


Informace k výdeji obědů na Srpen a Září 2019

Vážení rodiče budoucích strávníků,abychom Vám umožnili přihlášení na obědy a platbu bez dlouhého čekání, kterému se začátkem září nevyhneme, budeme pro Vás připraveni na jednotlivých jídelnách již ...
More Information

Nabídka kroužků angličtiny

Podívejte se na nabídku kroužků angličtiny pro nadcházejcí školní rok!

Letní příměstský cyklo-tábor

Letní příměstský cyklo-tábor

Dětský den pod Petřínem 25.5.2019

Dětský den pod Petřínem 25.5.2019

Testování Mensa

3. 4. 2019 proběhlo ve škole pravidelné IQ testování Mensou ČR, celkové výsledky naleznete níže v příloze.

Povinně volitenlé předměty pro školní rok 2019/2020

Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14 dní  podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou – nejpravděpodobněji v bloku čtvrtečního odpoledního vyučování.

 

Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 7 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 7 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

 

Rodiče budou informování o této nabídce na třídních schůzkách 24.4.2019 a žáci potvrdí svůj výběr do 30.4.2019., ve druhém kole do 5.5.2019. Přihlašování do povinně volitelných předmětů bude probíhat elektronicky – ve školním rezervačním systému – http://rezervace.zscurie.cz

Matematická soutěž Pangea - výsledky

Do celostátního finále matematické soutěže Pangea postoupili žáci Ondřej Průša z 4.Ž a Dorota Langová z 4.Z. Bližší informace o průběhu finálového dne naleznete na stránkách www.pangeasoutez.cz 
GRATULUJEME!

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče,
žákům přijatým ke vzdělávání u nás ve škole GRATULUJEME!

Individuální rozhodnutí o přjetí k základnímu vzdělávání budou vystavována pouze v na základě písemné žádosti zákonného zástupce - žádost poodávejte elektronickou formou na adresu zapis@zscurie.cz.
Rozhodnutí o přijetí do příprvné třídy základní školy, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání a usnesení o přerušení správního řízení (k doplnění podkladů) budou zaslána do vlastních rukou zákonných zástupců.

V případě zájmu o přijetí na místo uvolněné žákem, který nebude mít zájem o nástup do prvního ročníku, je možné požádat (elektronicky, na adrese zapis@zscurie.cz) o zařazení do pořadníku na takto uvolněné místo.

Dotazník pro projekt Tady nám chutná

Prosíme všechny strávníky naší jídelny, aby vyplnili tento krátký dotazník.

Družinový jarmark 2019

Družinový jarmark 2019Srdečně Vás zveme na tradiční družinový jarmark
Kdy? 9. dubna 2019, od 13:30 do 15:45
Kde? V1. patře budovy naší školy

Přijďte podpořit dobrou věc!

Testování MENSA České republiky

Testování MENSA České republikyTestování IQ - Mensa ČR pořádá v naší škole tradiční testování IQ
ve dnech 3. 4. 2019 a 4. 4. 2019 v dopoledních hodinách
Poplatek za realizaci testu je snížen na 150 Kč


Judo4fun - lekce JUDO přímo u nás ve škole

Judo4fun - lekce JUDO přímo u nás ve školeMáme ve škole mnoho mladých aktivních judistů a judistek!
Je neuvěřitelné co se namotivované děti dokáží naučit za 1 hodinu týdně!! Jejich nadšení a radost z pohybu je prostě ohromující. Z lekcí byla natočena videa, která přibližují, jak skvěle děti při tréninku fungují.


Skupina od 13:00-14:00 - všeobecný rozvoj

https://youtu.be/KcT5SNacOgs

skupina od 14:00 - 15:00 - zaměření na úpolovou gymnastiku

https://youtu.be/Ythlg-SsP1k

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků Náhled do výuky i případnou konzultaci s vedením školy je možné si rezervovat na http://rezervace.zscurie.cz.
KDY?6.3.2019 první dvě vyučovací hodiny možnost objednání na zhlédnutí výuky do ...
More Information

Projekt Harry Potter

Projekt Harry Potter Vážení rodiče,

připravili jsme pro vaše děti projekt etické výchovy Harry Potter a kámen mudrců inspirovaný 1. dílem slavné série J.K.Rowlingové. Děti v něm zažijí * doručení dopisu z ...
More Information

Škola nanečisto 2019

Kurz je určen pro děti, které mají od září nastoupit do ZŠ. Předškolák se zapisuje na jednu hodinu týdně v konkrétním dni.

Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítaného textu a fonematický sluch - obecně dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.

Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do pátku. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků. Děti si nemusí nosit nic kromě přezůvek, vše ostatní pro ně bude připraveno.

Škola nanečisto začíná v lednu – konkrétně v pátek 18.1. a následně pondělíčtvrtek 21. - 24.1.

Cena: 650 Kč

Časy a lektorky:

Pondělí 15-16 (Kučerová)

Úterý 15-16 (Novotná)

Středa 15-16 (Koudelová)

Čtvrtek 15-16 (Novotná)

Pátek 14-15 (Kratochvílová)

Pokud máte zájem, vyberte si z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.

Kontakt: Barbora Novotná, tel: 725 291 229, e-mail: barbora.novotna@zscurie.cz

Kalendáře na rok 2019

Pokud jste tak ještě neučinili, kupte si školní kalendáře na rok 2019 s fotografiemi z oslav 100 let Republiky. Kalendáře jsou k dispozici ve vrátnici školy, cena je 200,- Kč.

Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata Rádi jsme se zapojili k výzvě Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Přáníčka byla předána v budově Českého rozhlasu a doufáme, že potěší a budou se líbit. ...
More Information

Matematická soutěž Pangea

 I v letošním školním roce se žáci 4. až 9. ročníků zúčastní matematické soutěže Pangea.
Bližší informace najdete na www.pangeasoutez.cz

Zahájení bruslení na Ovocném trhu

Zahájení bruslení na Ovocném trhu Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení bruslení na kluzišti na Ovocném trhu s diskotékou na ledě (brusle s sebou) ve středu 5.12.2018 v 15 hodin.
Více informací zde. ...
More Information

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019 Lidmila Vošmiková
1) Příběh naší ulice
/ historický pohled na obyvatele ulice kde bydlím, vyhledávání významných osobnosti,
zaznamenávání vypravování příběhů starších obyvatel, ...
More Information

Zdobit může každý, zdobit bude každý

Zdobit může každý, zdobit bude každýDovolujeme si vás a vaše děti pozvat na předvánoční akci Zdobit může každý, zdobit bude každý.
V Loretánské zahradě v historickém srdci Prahy roste les Vánočních stromečků. Od pondělí 17.12. 2018 na vás budou čekat. Na vás a hlavně na vaše ozdoby. Přijďte si s námi vychutnat adventní atmosféru, ozdobit připravené stromečky, zahřát se v Ježíškově dílně a dát si něco na zub. Nejšikovnější zdobitelé si navíc na závěr akce odnesou dárečky!
Registruji si svůj Vánoční stromeček na:
 
http://www.prevencedetem.cz/udalost/registrace-vanocniho-stromecku-k-ozdobeni/
Slavnostní zahájení akce proběhne 17.12. 2018 v 10:00 hod Loretánská 8, Praha 1 celá akce potrvá až do 21.12.2018.

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajůZákladní škola nám. Curieových  zpracovává osobní údaje  v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Více v příloze.

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy