Login

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019

Lidmila Vošmiková
1) Příběh naší ulice
/ historický pohled na obyvatele ulice kde bydlím, vyhledávání významných osobnosti,
zaznamenávání vypravování příběhů starších obyvatel, hledání pověstí v místě bydliště aj./ Výstup:
Informační tabule pro veřejnost
2) Čeští svatí patroni v pověstech – sv. Václav, sv. Anežka Česká, sv. Vojtěch,sv. Ludmila,
sv. Prokop. Výběr míst v Praze, ke kterým se váže život svatých / mapování legend, pověstí, obrazů,
soch, názvů ulic, náměstí……/ Výstup: Informační tabule – procházka Prahou se sv. patronem…..
3) Srovnání Fausta a jiných evropských čarodějů v literatuře – shoda, rozdílnost . Výstup: Malba
čarodějů s charakteristikou postavy a vlastní tvorba příběhu jejich setkání, společného soužití tzv. co
kdyby……
4) Komiks - tvorba detektivního příběhu na základě přečtené knihy s detektivní zápletkou

Karel Řezba
1) Výlet po pamětihodnostech jižních Čech
Cílem práce je naplánovat týdenní výlet po památkách jižních Čech. Každý den 1-2 památky, víc ne.
Myslet na přesuny, aby to nebylo chaotické ježdění z jednoho konce kraje na druhý.
2) Collatzova doměnka
Někdy se tomu říká problém 3x+1, někdy je označován jako nejjednodušší neřešitelný problém.
Zabráno.
3) Písečné sloupy. Počítání s tabulkami 3x3, kde jsou čísla od nuly do tří a mají podivuhodné
vlastnosti.
4) AHOJ = CINK?
Na starých tlačítkových telefonech se SMS psaly na číselné klávesnici: každé číslo znamenalo 3-4
písmena. Některé kombinace čísel mohli znamenat víc slov, např 2465 může znamenat obě slova z
nadpisu. Cílem práce je najít co nejvíc nebo co nejdelší nebo jinak zajímavá slova. Šlo by vytvořit dvě
různé věty?
5) Dny v týdnu
Čtvrtek je čtvrtý, pátek pátý, ale co znamená sobota? A co úterý? A jak je to s názvy dnů v týdnu v
jiných jazycích? Jaký je jejich význam?
6) Řetězové zlomky.
Matematika pro druhý stupeň nebo střední školu. Náročné, ale půvabné.
7) Hry s čarami a puntíky. Ošklivě by se to mohlo jmenovat hry v diskrétních grafech, ale proč.

Tereza Martínková
1) Město ve středověku a dnes – jak se shodují a jak liší?
2) Kostel, synagoga, mešita – co je spojuje?
3) „Muži 28. října“ – kdo byli?
4) Místa spojená se vznikem ČSR – které momenty se na nich odehrály a jak vypadají dnes?

Barbora Jiráková
1) Plast je past aneb bez čeho se ne(obejde) žádný z nás - práce na téma využívání plastů, spojená s
průzkumem doma či ve škole
2) Podzimní květy a zmatená příroda - práce na téma oteplování, horkého letošního roku a přizpůsobování rostlin i živočichů na změnu klimatu
3) Pavlovův reflex - několikadenní domácí výzkum s psím kamarádem
4) Ať jsem ryba, nebo pták, mikroplasty nemám rád - problematika mikroplastů v oceánech
5) "Cirkusy k zamyšlení" - téma využívání zvířat v cirkusech (dříve a dnes) obohacené o vlastní postoj a dotazníkový průzkum ve škole

Pavel Rýgl
1) Motocyklové kluby
2) Česko - slovenské výrazy a jejich původ
3) Slavné hory v 2D zobrazení - modelování terénu

Iveta Pšeničková
1) Literární padouši (charakteristika záporných hrdinů v literatuře pro děti a jejich srovnání)
2) Filmová a komiksová adaptace literárního díla (rozbor a srovnání různých podob literárního díla)
3) Čtenářské zájmy dnešních dětí (sběr dat o čtenářských preferencích dnešních dětí a jejich následné
statistické vyhodnocení)
4) Co vyčteme z obalu (informace uvedené na obalech, porovnání grafické i obsahové stránky obalů
různých výrobků, tvorba ideálního obalu)

Jaroslava Novotná
1) matematické paradoxy
2) matematická kouzla
3) matematické triky

Iveta Stehlíková Bassyová
1) Matematické zebřičky a jak na ně – původ, schéma, vlastní návrhy, ověření na malém vzorku
spolužáků
2) Život dětí v období první republiky v české literatuře a srovnání s mým současným životem – četba,
analýza, vyhledání společných znaků, zobecnění a zdůraznění odlišností
a) varianta chlapecká – např. Klapzubova jedenáctka (E.Bass), Školák Kája Mařík (F.Háj), Bratrstvo
bílého klíče (F.Langer), Záhada hlavolamu (J.Foglar)
b) varianta dívčí – Školák Kája Mařík (F.Háj), Robinsonka (M.Majerová), Gabra a Málinka
(A.Kutinová), Madlenka (E.Chválová)
3) Poezie v období první republiky – náměty, výrazové prostředky (např. Seifert, Wolker, Hrubín….)

Martin Horák
K.J.Erben Kytice

Tereza Yesilyurt
Kniha základ života
Optické klamy
Harry Potter

Back

kancelář školy222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná
 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.czškolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Martin Horák
martin.horak@zscurie.cz 

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

 


zápis do první třídy 

                                školní družina
telefon: 723 972 288školní jídelna


školní nadační fond


angličtina s rodilým mluvčím          
      
      
      
      
 Školní družinaZákladní škola nám. CurieovýchŘeditelka školy Osobní dotazník žáka
 Kontaktynám. Curieových 2Mgr. T. Martínková  724 079 837 Žádost
o přestup
 SborovnaPraha 1 110 00Zástupkyně ředitelky školy Přihláška MNŽ
 Třídní schůzkyVstup do budovy je zPaedDr. I. Bassyová  777 777 075   Uvolnění z vyučování
 BakalářiDušní ulice č. 19Kancelář školy  222 319 932  Darovací smlouva
      
      
      
      
cz
Základní škola Curie

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy