logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Comenius Regio

O Projektu Comenius Regio – Otevíráme se světu

Projekt Comenius Regio, kterého se naše škola účastní, je projektem, který je založený na spolupráci pedagogů z různých zejména zahraničních škol. V tomto projektu si pedagogové předávají zkušenosti ohledně výuky, aktivit, ale i rozdílů ve školských systémech. 

Základní škola nám. Curioevých spolupracuje s Gymnáziem Jana Patočky a partnerskou  základní školou Mont Duplan ve francouzském Nîmes.

Na začátku projektu byly stanoveny aktivity, na kterých se školy budou podílet společně a do kterých budou zahrnuty i žáci. Cílem tohoto projektu je navázání spolupráce se školami, poznání jiné kultury a země, zlepšení komunikace ve francouzštině a v neposlední řadě i výměna a porovnání aktivit a didaktickýh přistupů s partnerskou školou. 

Uskutečněné aktivity v projektu Comenius Regio

Září 2013 – žáci 9. ročníku nastudovali a zahráli v rámci konání 120. výročí existence školy      oblíbenou pohádku Tři oříšky pro Popelku. V závěru pohádky zazpívali i stejnomennou písničku Ivety Bartošové. 

Říjen 2013 – žáci šestých ročníků vyrobili pexeso a nástěnný kalendář pro rok 2014. Nakreslili obrázky nejznámějších pražských památek a následně napsali jejich název česky a  přeložili do francouzštiny.  Pexesa i kalendáře byly věnovány partnerské škole v Nîmes.

Listopad 2013 – proběhla recitační soutěž v anglickém, francouzském, německém a španělském jazyce. Účastnili se žáci 2. stupně.

Prosinec 2013 – ve spolupráci s Gymnáziem Jana Patočky proběhlo vánoční setkání žáků šestých ročníků, kteří se učí francouzsky s kvartány z GJP. Gymnazisté seznámili šesťáky se slovní zásobou týkající se Vánoc ve Francii a zvyklostmi. Nakonec je také naučili zpívat francouzskou koledu Il est né, le divin Enfant. 

Představení Tři oříšky pro Popelku

Recitační soutěž a její vítězové

Vánoce ve Francii

Pexeso a kalendář

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy