logotyp
Login
 • image 306
 • image 307
 • image 309
 • image 305
 • image 298
 • image 292

Akce a projekty, které proběhly

Akademie nadačního fondu 2017

2.Z - projekt Strom života

Teribear hýbe Prahou

Teribear hýbe Prahou je sportovně – charitativní akce, určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. 
Září 2017

Naše děti ze čtvrtých tříd pomohly. Děkujeme za skvělou reprezentaci!

Jsme lidé jedné Země - Multikulturní den

V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den.Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.
Jsme lidé jedné Země - Multikulturní den
V rámci projektu Jsme lidé jedné Země proběhl na druhém stupni v úterý 19. 9. 2017 Multikulturní den. Žáci šestých a osmých ročníků strávili celé dopoledne v tvořivých dílnách inspirovaných Afrikou a její kulturou.
V dílně návrhářství si dívky vytvořily africké oděvy, účesy a líčení. V dílně bubnování se žáci ponořili do afrických rytmů, vyzkoušeli si hru na nejrůznější nástroje a secvičili společné vystoupení. Z dílny vaření se linuly vůně pečených batátů, guláše a kaše.

Všechny dílny probíhaly za bedlivého dozoru žáků z reportérské dílny, kteří měli za úkol zmapovat průběh celého dopoledne. Po třech hodinách nácviků a příprav se všichni žáci odebrali do tělocvičny, kde proběhla závěrečná prezentace výsledků práce všech dílen.

Dívky zatančily a zazpívaly, bubeníci zahráli na své nástroje, kuchaři připravili ochutnávku pokrmů, reportéři okomentovali a shrnuli průběh celého programu. Divácké publikum, které tvořili žáci 7. tříd, odměnilo všechny účastníky velkým potleskem.

Celé dopoledne proběhlo v příjemné náladě, věříme, že si program všichni užili.
Děkujeme všem za účast i organizaci.
Iveta Forštová

Preventivní program o šikaně – vrstevnické učení

Ve dnech 22. – 29. 5. 2017 proběhl na prvním stupni preventivní program o šikaně. Vybraní žáci 9. tříd pod vedením odborné lektorky Sáry Pokorné a paní učitelek Kláry Křížové a Ivety Forštové připravili pro své mladší spolužáky tříhodinový program s využitím metody divadla utlačovaných.

Secvičili několik scének zobrazujících různé formy šikany (slovní urážky a napadání, vyhrožování s využitím sociálních sítí - kyberšikana, opakované schovávání věcí) a nechali prostor mladším žákům, aby divadlo ovlivnili.


Žáci 1. stupně dostali možnost vymýšlet jiná řešení, zaujmout roli herce a scénku dohrát podle své fantazie. Mohli si tak vyzkoušet reakce v situacích, do kterých by se ve škole mohli dostat, žáci 9. tříd s nimi poté o jednotlivých řešeních diskutovali.


Mladší žáci projevili velkou odvahu při zapojení se do divadla, žáci 9. tříd zase schopnost improvizovat, reagovat na dotazy a komunikovat s mladšími, během celého týdne nasbírali mnoho zkušeností a přebírali stále větší zodpovědnost za průběh celého vystoupení. Věříme, že byl program pro všechny obohacením, a jsme rádi, že se podařilo propojit kolektivy tříd. Do projektu se zapojilo osm tříd prvního stupně a 11 žáků 9. tříd.

Děkujeme všem žákům i organizátorům akce.

Literární noc

Ve středu 3. 5. 2017 proběhla na 2. stupni Literární noc. Paní učitelky připravily pro žáky program věnující se čtenářství a literární i výtvarné tvorbě. Psaly se dopisy postavám z knih, skládaly se básně o přátelství, vytvářely se ilustrace. Děti se do všech úkolů pustily s nadšením, a vznikly tak velmi pěkné práce, které nyní zdobí chodbu ve 3. patře. Celý program byl zakončen promítáním filmů a následně nocováním ve třídách. Potěšil nás velký zájem o akci, zapojilo se 31 dětí. Všem děkujeme.Létající akademie


V sobotu 11. února 2017 se zdařilou akcí v Náprstkově muzeu ukončil letošní cyklus přednášek odborníků Létající akademie pro žáky naší školy. Komentované a interaktivní výstavy Lovci lebek se žáci zúčastnili společně s rodiči a sourozenci. Společně s Létající akademií doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce.

Přebor Prahy školních družstev v šachu v kategorii 1. stupeň


Šachové družstvo ZŠ Curie
ve složení Petr Souček, Tobiáš Day, Honzík Souček a Alex Bílek vyhrálo Přebor Prahy školních družstev v šachu v kategorii 1. stupeň.

V soutěži vyhráli velmi suverénně všech 7. kol a postupují na celorepublikové finále, které se bude konat 21. - 22. 6. 2017 ve Zlíně.

GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE DO FINÁLE!

Vánoční dílna v I.Z prosinec 2016

Adventní věnceAdventní věnceAdventní věnceAdventní věnceAdventní věnceAdventní věnce

Čertí školička v I.Z

5. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 20165. prosince 2016

Vědecká konference ZŠ Curie 2015

Dvoudenní Vědecké konference ZŠ Curie 2015 se zúčastnilo 45 dětí z prvního stupně. První den konference byly děti rozřazené do sekcí podle zvoleného tématu a před komisí stál těžký úkol, vybrat do druhého kola 14 nejzajímavějších prací, které splňovaly zadaná kritéria vědecké práce.
Druhý den proběhl ve skutečně vědeckém duchu, všechny práce byly na vysoké úrovni a bylo vidět, že se děti dlouhodobého bádání nebojí a že si vybraly oblasti, které je zajímají.

Nakonec byly za nejlepší práce vybrány:
Kočičí hrdinové Ondry Průši z 1.Ž
Rychlé šípy Zachary Maxe Parpela ze 4.Z 
Důkazy vývoje života Anežky Anastázie Boháčkové z 5.M.

Zvláštní ocenění poroty za náročný nebo zajímavý výzkum obdrželi:
Petr Pícka, Anežka Humhejová, Vojtěch Sloup, Anna Bártová, Jitka Zienertová a Zuzana Malá.
Děkujeme všem účastníkům konference za přínosná díla a rodičům za podporu!
Výstupy některých prací si můžete prohlédnout ve vestibulu školy.

Projekt MŮŽEME SE NAVZÁJEM OBOHATIT A NĚCO SE OD SEBE NAUČIT

Ve dnech 13. – 14. října 2016 si žáci druhého stupně v rámci projektu „vrstevnického učení“ připravili pro mladší žáky prezentace, ve kterých představovali své zájmy – sportovní, hudební, taneční atd.

  

Ukázali jim při tom, čím a jak tráví svůj volný čas, co je baví, v čem jsou dobří a kolik času tomu musí věnovat. Seznámili jsme se například s městským parkúrem, jezdectvím, plážovým volejbalem, basketbalem, jachtingem, šermem, hrou na housle, příčnou flétnu a klavír, novým cirkusem, tancem, vytvářením filmových masek, operním i klasickým zpěvem, stolními hrami a dalšími aktivitami.

Prezentace si starší žáci připravovali sami, používali powerpoint i praktické ukázky. Vzhledem k rozmanitosti témat si během celého projektu udrželi pozornost. Ze všech čišel zápal pro jejich koníčky, čímž pozitivně motivovali své mladší spolužáky a zároveň to pro ně samotné byla důležitá zkušenost s ústním projevem na veřejnosti. Dokonce byli schopni pružně reagovat na dotazy, a tím si osvojovali i schopnost improvizované interakce.

Jsme vděční těmto žákům 6. – 9. tříd za to, že se s námi podělili, a oslovili nás svým zaujetím. Jednalo se o celkem 23 žáků, kteří dobrovolně zareagovali na naši výzvu a samostatně si svou prezentaci připravili.
Vedoucí projektu: Dita Kučerová

Výsledek obrázku pro VIDEO 
Video z akce můžete shlédnout na FB profilu školy.

Mikroklima v okolí školyII.ročník
projektu: Mikroklima v okolí školy
Projekt je zaměřený na poznávání mikroklimatických podmínek v určité oblasti za pomoci badatelských metod.


Projekt zaštiťuje ekocentrum Koniklec a vše spadá do pražského projektu: Město do kapsy

Quoridor - nová desková hra

V pátek 16.10.2015 přišla do skupin mimořádně nadaných žáků návštěva z DDM Praha 2 s novou deskovou hrou Quoridor. Fotografie z této akce můžete vidět po otevření následujícího odkazu.
www.uschovna.cz/zasilka/GLHMUUSJ3HEMML5T-WAE
Mimochodem Vánoce se blíží...

Výstava plyšáků

Prosinec 2014Prosinec 2014Prosinec 2014

Balet - ukázková hodina pro rodiče

Prosinec 2014

Wednesday's Class

Odpolední aktivita pro žáky (rodilé mluvčí) organizovaná rodiči a paní učitelkou Asmarou Marek. Děkujeme rodičům i paní učitelce.

Techmánie

Techmánie
Dne 14.5.2014 se uskutečnil výlet skupin MNŽ do plzeňské Techmanie.
Ve fotogalerii můžete vidět, jak si děti výlet užily :-).

Etický projekt Bourání předsudků osobní zkušeností

5. - 6. června 2014 proběhl na druhém stupni naší školy projekt Bourání předsudků osobní zkušeností.

Žáci měli napřed besedu se zrakově postiženou paní  - Pavlou Kovaříkovou, malířkou a bývalou reprezentantkou ČR na paralympijských hrách. Ta se s námi podělila o svůj životní příběh, který děti ohromil tím, co všechno i se svým postižením v životě dokázala.

Následovalo setkání s panem Alexejem, imigrantem z Ruska, který vyprávěl o tom, v jakém prostředí vyrůstal, seznámil nás s kulturními rozdíly a také s reakcemi, se kterými se v naší zemi setkal.

Dále jsme žákům promítali dva dokumentární filmy – jeden o mladé dívce a jejím vztahu k staré babičce, kterou navštěvuje v ústavu, druhý o životě dětí, jež vyrůstají na ulici.

V pátek byly na programu zpětné vazby k besedám a aktivity, v nichž žáci odvozovali, jakým chováním mohou pomáhat lidem, s jejichž životní situací jsme se seznámili předchozí den. Na webu vyhledávali různé informace, například které organizace pomáhají takovýmto lidem a další. Vyzkoušeli si i hmatové vjemy s použitím reliéfních obrázků a Braillova písma, stejně jako doprovázení nevidomého člověka. Reakcí na dokumentární filmy bylo sestavování posterů v menších skupinkách a diskuze o vlastních zkušenostech.

Projekt byl účastníky hodnocen velmi pozitivně, i proto, že jak dokumentární filmy, tak hlavně oba hosté žáky skutečně zaujali.

Hustej internet


Beseda s autorkou knihy Hustej Internet 25. 4. 2014

Food Revolution Day

Food Revolution Day


Děti z vybraných pražských základních škol dostaly příležitost vařit pod záštitou populárního kuchaře Jamieho Olivera u příležitosti Food Revolution Day

Akci Food Revolution Day se uskutečnila na naší škole dne 16. května. Zúčastnili se jí žáci ze třídy 4.M, kterým vydatně pomáhaly maminky.

Food Revolution Day je mezinárodní výzva dětem, rodinám a dospělým, organizacím a jednotlivcům, aby v tento den věnovali svou pozornost tomu, co budou jíst, aby si dobře a s nadšením uvařili podle nabídnutých receptů, sdíleli s ostatními své kulinářské zážitky a recepty a dozvěděli se co nejvíce o tom jak jíst zdravě, zodpovědně a chutně zároveň.


Video z akce

Fotografie z akce

Bezpečně v Praze

Příběhy domovních znamení

Příběhy domovních znamení
Koumáci a Píditelé se 6. května vydali na Hradčany a Malou Stranu pátrat po tajemství domovních znamení.
 

Prahou dětskýma očima. Odkaz se otevře kliknutím na obrázek.

Den Země

Den ZeměVe dnech 29. a 30. dubna 2014 se v naší škole uskutečnil na školním dvoře DEN ZEMĚ. Letošní téma bylo: Přínos zemědělství pro současného člověka. 
Žáci se seznámili s různými aktivitami a informacemi, které spadají do všedního dne každého zemědělce. Na žáky čekaly různé úkoly a činnosti běhěm dopoledne.
Výsledkem je výstava v suterénu, na kterou Vás srdečně zveme od úterý 6. května. Kromě toho děti zasadily bylinky do truhlíků, které můžete vidět na školním dvoře.
Více fotografií zde:
Den Země
29. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 2014

Vědecká konference

1. prosince 2014 se uskutečnil první ročník Vědecké konference žáků ZŠ náměstí Curieových.

Žáci si z několika oblastí lidského vědění vybrali téma, které je jim blízké a připravili si přednášky či prezentace. Své vědomosti i nové poznatky se pokusili před početným publikem předat svým spolužákům
Konzultace s jednotlivými učiteli, ale především obrovská podpora rodičů měla vliv na to, že předvedené výstupy byly na vysoké, leckdy profesionální úrovni.

Děkujeme všem zúčastněným, že dokázali překonat sami sebe, jejich nasazení bylo obrovské. Výherci se tak stali všichni přihlášení!  Poděkování patří i skvělému publiku, které dokázalo navodit důstojnou atmosféru a podpořilo mladé vědce při prezentování svých výstupů.

Věříme, že příští rok se opět sejdeme v hojném počtu a do projektu se zapojí další mladí badatelé.

Výsledková listina:

I. kategorie 
1. místo Tomáš Betinec Komunikace, Komunikace v hudbě

2. místo Matouš Kohl Staré pražské pověsti, Staroměstský orloj

3. místo Victoria Idés  Vývoj života na zemi, Druhohory

II.kategorie 
1. místo Tomáš Kudláček II. světová válka, Operace Anthropoi

2. místo Barbora Horská II.světová válka, Lidice – památník lidské tragédie           

3. místo Emma Hegerová Švédská literatura, Astrid Lindgrenová

III. kategorie 
1.místo Denis Čermák II.světová válka, Vojenská technika

2.místo Michal Sedlák Čínské písmo

3.místo Krištof Krebs Architektura, Antoni Gaudí

Absolutní vítěz: Tomáš Betinec

GRATULUJEME!

Těšte se na rozhovor s historicky prvním vítězem Vědecké konference žáků ZŠ nám. Curieových.

Legendy Staré Prahy

Jedna z přednášek projektu HRAVÝ ARCHITEKT 2014

Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014Přednáška pro žáky 3. a 4. tříd v rámci projetu HRAVÝ ARCHITEKT 2014

Stop talking start planting


Proč sázet stromy? Na tuto otázku Vám již může odpovědět našich pět vyslanců projektu Planet for the planet.Naši žáci, který se účastnili tohoto projektu, získali certifikát umožňující vést kampaně, pořádat diskuze a konat osvětu v nápadu, který vznikl v Německu jednoho 9.letého chlapce Felixe.
Posíláme Vám pár fotek, ať můžete načerpat inspiraci a přidat se ke zlepšení klimatické krize, výsadbou zeleně ve vašem okolí. 

Doba Karla IV. očima dětí


V úterý 3. května 2016 v 17 hodin v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Doba Karla IV. očima dětí. K vidění jsou výtvarná díla dětí z mateřských, základních i středních škol  Prahy 1, která vznikla u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV. Vernisáž zahájila Mgr. Eva Špačková, radní pro školství a spolky Prahy 1 za doprovodu rytmické skupiny žáků ZŠ nám. Curieových pod taktovkou Iva Vrby. Na výstavě mají velké zastoupení krásné práce našich žáků, které vznikly zejména pod laskavým vedením pedagogů Lidmily Vošmikové, Ivy Pazderkové a Michala Suchého. Dřevěným Karlovým mostem přispěl i řezbářský kroužek ZŠ Curieových vedený Danielem Flekem. Slavnostní atmosféru vernisáže Vám přiblíží pár fotografií...

Výtvarná soutěž

29.09. 2016


Výsledek obrázku pro Éste es mi México”

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže “Éste es mi México”.

Výsledky soutěže budou oznámeny 22. listopadu.

 

Kopce a skály v České republice

15.03. 2016
Vážení návštěvníci naší školy,
do poloviny měsíce dubna můžete v prostorách školy spatřit modely kopců z naší republiky. Tento nápad vznikl v rámci přírodopisu, kde žáci devátých tříd probírají geologii České republiky. Každý žák si vybral  kopec, který má rád, případně má nějaké vzpomínky z jeho výšlapu. Každý model je originálem, který můžete spatřit pouze na naší škole. Z velkého počtu modelů jmenujme například: Ralsko, Boreč, propast Macochu, Praděd, Ještěd, Milešovku, Špičák a mnoho dalších. Ochutnávka našich výtvorů začíná v přízemí u vchodu a pokračuje až do třetího patra.

Kyberšikana

15.03. 2016
Během měsíce února si žáci z devátého ročníku připravili pro své menší spolužáky projekt na téma kyberšikana.  Mladší děti se dozvěděly, co to kyberšikana je, jaké formy existují, jakými způsoby se mohou bránit a co dělat v situaci, pokud by se staly obětí této trestné činnosti. Celý projekt vznikl z vlastní iniciativy žáků: Erika Zeinera, Huga Bezuchy, Denise Čermáka, Patrika Průchy, Martina Žirovnického a Filipa Liznera. Kluci doufají, že jejich znalosti poskytly odpovědi na některé otázky týkající se uvedené problematiky a zároveň ukázaly, jak se můžeme proti tomuto rozrůstajícímu se fenoménu bránit. 

Zahájení školního roku

30.08. 2015


Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
proběhlo 1.9.2015 ve velmi slavnostním duchu – prvňáčky přivítaly nejen paní učitelky , ale též velmi významný host – prezident republiky, pan Miloš Zeman.

Obsáhlou fotodokumentaci naleznete na FB školy.

Zažít živly

02.02. 2015

26. - 28. ledna 2015 proběhl na naší škole projekt Zažít živly. Žáci celého druhého stupně a též páté třídy se zapsali do čtyř různých tvůrčích seminářů: dramatická a výtvarná dílna, hlasová a zvuková dílna, rytmická dílna (bubnování) a pohybová dílna (tanec).

Děti se do aktivit zabraly s opravdovým zanícením a jednotlivé skupiny si vždy připravily i výstup, který předvedly těm z ostatních skupin. Vznikla tak velice zajímavá představení, kterými se žáci navzájem obohatili.

Jednotlivé dílny byly natáčeny, aby z nich mohl vzniknout krátký dokumentární film. Děkujeme moc studentům z Panské, kteří jej pro nás natáčeli.
Vedoucí projektu: Dita Kučerová

Hustej internet

Projekt Carly

Koumáci Matematika na dotek

Balet Praha

Příběhy domovních znamení

Návštěva filmových ateliérů Barrandov

akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014akce 3. tříd - skupina Aj výuka s rodilou mluvčí 13.11. 2014

Den Země

29. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 201429. a 30. dubna 2014

Kouzelná škola

Chemické experimenty

Posluchači VŠCHT praktickými ukázkami dokázali, že chemie může být zajímavá i zábavná. Říjen 2013

Posluchači VŠCHTRůzné barvy plamenůPálí led?Speciálně vybrané obecenstvoSuchý led byl hvězdou přednáškyJak získat ledovou květinu?Skvělá chemická zmrzlina s příchutí vanilky

První pomoc

Mezinárodní organizace UNICEF uspořádala 18. října 2013 pro vybranou skupinu žáků přednášku o první pomoci. Vrcholem pak byla praktická ukázka a procvičování masáže srdce. Troufáme si konstatovat, že po zhruba dvou hodinách odcházelo domů mnoho expertů na první pomoc.

Svítí? Nesvítí?Jak nosit vodu v AfriceTrpíme podvýživou?Profesionální zdravotní sestra Nácvik srdeční masáže na dobrovolnici Podaří se zachránit slečnu v nesnázích? I miminka se musí občas zachraňovatSoučást projektu UNICEF

Oslavy 120. výročí založení školy

Ve středu 25.9.2013 pořádala naše škola oslavy ke 120. výročí otevření školní budovy. V rámci oslav probíhal celoškolní projekt, vztahující se k událostem uplynulých let. Výstupy si návštěvníci mohli odpoledne prohlédnout na výstavě v suterénu školy. Na programu bylo vystoupení mažoretek, divadelní a hudební představení. Závěr patřil slavnostnímu vypuštění 120 balónků.

120 balónků Mažoretky v akciKlasická pohádka o Sněhurce velmi neklasicky3. třídaHlavní hrdince pomáhají hodná zvířátka3. třídaZástupci učitelského sboruOdpočítávání před vypuštěním 120 balónkůUchvácené publikumPohádka o medvědech v angličtině5. ročníkVýstava v suterénu školyDětská kapela pod vedením pana učitelePopelka a její životní eskapády9. ročníkPaní ředitelka Dokumentaristé v akciUž letí...

Bude pršet nebo ne?

Ročníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídyRočníková práce žákyně 3. třídy

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy