logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019

Témata Vědecké konference pro školní rok 2018/2019

Lidmila Vošmiková
1) Příběh naší ulice
/ historický pohled na obyvatele ulice kde bydlím, vyhledávání významných osobnosti,
zaznamenávání vypravování příběhů starších obyvatel, hledání pověstí v místě bydliště aj./ Výstup:
Informační tabule pro veřejnost
2) Čeští svatí patroni v pověstech – sv. Václav, sv. Anežka Česká, sv. Vojtěch,sv. Ludmila,
sv. Prokop. Výběr míst v Praze, ke kterým se váže život svatých / mapování legend, pověstí, obrazů,
soch, názvů ulic, náměstí……/ Výstup: Informační tabule – procházka Prahou se sv. patronem…..
3) Srovnání Fausta a jiných evropských čarodějů v literatuře – shoda, rozdílnost . Výstup: Malba
čarodějů s charakteristikou postavy a vlastní tvorba příběhu jejich setkání, společného soužití tzv. co
kdyby……
4) Komiks - tvorba detektivního příběhu na základě přečtené knihy s detektivní zápletkou

Karel Řezba
1) Výlet po pamětihodnostech jižních Čech
Cílem práce je naplánovat týdenní výlet po památkách jižních Čech. Každý den 1-2 památky, víc ne.
Myslet na přesuny, aby to nebylo chaotické ježdění z jednoho konce kraje na druhý.
2) Collatzova doměnka
Někdy se tomu říká problém 3x+1, někdy je označován jako nejjednodušší neřešitelný problém.
Zabráno.
3) Písečné sloupy. Počítání s tabulkami 3x3, kde jsou čísla od nuly do tří a mají podivuhodné
vlastnosti.
4) AHOJ = CINK?
Na starých tlačítkových telefonech se SMS psaly na číselné klávesnici: každé číslo znamenalo 3-4
písmena. Některé kombinace čísel mohli znamenat víc slov, např 2465 může znamenat obě slova z
nadpisu. Cílem práce je najít co nejvíc nebo co nejdelší nebo jinak zajímavá slova. Šlo by vytvořit dvě
různé věty?
5) Dny v týdnu
Čtvrtek je čtvrtý, pátek pátý, ale co znamená sobota? A co úterý? A jak je to s názvy dnů v týdnu v
jiných jazycích? Jaký je jejich význam?
6) Řetězové zlomky.
Matematika pro druhý stupeň nebo střední školu. Náročné, ale půvabné.
7) Hry s čarami a puntíky. Ošklivě by se to mohlo jmenovat hry v diskrétních grafech, ale proč.

Tereza Martínková
1) Město ve středověku a dnes – jak se shodují a jak liší?
2) Kostel, synagoga, mešita – co je spojuje?
3) „Muži 28. října“ – kdo byli?
4) Místa spojená se vznikem ČSR – které momenty se na nich odehrály a jak vypadají dnes?

Barbora Jiráková
1) Plast je past aneb bez čeho se ne(obejde) žádný z nás - práce na téma využívání plastů, spojená s
průzkumem doma či ve škole
2) Podzimní květy a zmatená příroda - práce na téma oteplování, horkého letošního roku a přizpůsobování rostlin i živočichů na změnu klimatu
3) Pavlovův reflex - několikadenní domácí výzkum s psím kamarádem
4) Ať jsem ryba, nebo pták, mikroplasty nemám rád - problematika mikroplastů v oceánech
5) "Cirkusy k zamyšlení" - téma využívání zvířat v cirkusech (dříve a dnes) obohacené o vlastní postoj a dotazníkový průzkum ve škole

Pavel Rýgl
1) Motocyklové kluby
2) Česko - slovenské výrazy a jejich původ
3) Slavné hory v 2D zobrazení - modelování terénu

Iveta Pšeničková
1) Literární padouši (charakteristika záporných hrdinů v literatuře pro děti a jejich srovnání)
2) Filmová a komiksová adaptace literárního díla (rozbor a srovnání různých podob literárního díla)
3) Čtenářské zájmy dnešních dětí (sběr dat o čtenářských preferencích dnešních dětí a jejich následné
statistické vyhodnocení)
4) Co vyčteme z obalu (informace uvedené na obalech, porovnání grafické i obsahové stránky obalů
různých výrobků, tvorba ideálního obalu)

Jaroslava Novotná
1) matematické paradoxy
2) matematická kouzla
3) matematické triky

Iveta Stehlíková Bassyová
1) Matematické zebřičky a jak na ně – původ, schéma, vlastní návrhy, ověření na malém vzorku
spolužáků
2) Život dětí v období první republiky v české literatuře a srovnání s mým současným životem – četba,
analýza, vyhledání společných znaků, zobecnění a zdůraznění odlišností
a) varianta chlapecká – např. Klapzubova jedenáctka (E.Bass), Školák Kája Mařík (F.Háj), Bratrstvo
bílého klíče (F.Langer), Záhada hlavolamu (J.Foglar)
b) varianta dívčí – Školák Kája Mařík (F.Háj), Robinsonka (M.Majerová), Gabra a Málinka
(A.Kutinová), Madlenka (E.Chválová)
3) Poezie v období první republiky – náměty, výrazové prostředky (např. Seifert, Wolker, Hrubín….)

Martin Horák
K.J.Erben Kytice

Tereza Yesilyurt
Kniha základ života
Optické klamy
Harry Potter

Zpět na hlavní výpis

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy