logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Šachový kroužek

Šachový kroužek

Kdo jsme: Jsme Šachová škola Vávra & Černoušek vedená mezinárodními mistry v šachu IM Pavlem Vávrou a IM Lukášem Černouškem a vedle aktivního hraní v nejvyšších šachových soutěžích se zabýváme také trénováním mládeže, a to od kroužků pro začátečníky až po vedení talentovaných žáků a dorostenců. Více informací o naší činnosti naleznete na našich stránkách www.sachovykrouzek.cz.

Pro koho kroužek je? Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Organizace kroužku: Kroužek probíhá přímo na Vaší škole každou středu od 14:30. První hodina je 6. 10. 2021, poslední 25. 5. 2022. Délka jedné lekce je 45 minut. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči, a to buď samo, nebo jej lektor vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení hodiny jej opět odvede. Více informací o kroužcích na ZŠ naleznete na www.sachovykrouzek.cz/zakladni-informace.

Online kroužky: Kromě kroužku na Vaší ZŠ pořádáme i skupinové online lekce. Ty probíhají od pondělí do čtvrtka vždy v čase 17:15–18:00, přihlásit se můžete na kterýkoliv den. Více informací o online kroužcích naleznete na www.sachovykrouzek.cz/online-krouzky.

Meziškolní turnaje: Pořádáme rovněž turnaje pro žáky ZŠ, kde mohou změřit síly děti navštěvující různé základní školy. Na začátku ledna se koná turnaj „Hledáme tři krále“, v březnu „Jarní turnaj“ a v průběhu května turnaj „Čarodějnický rej“. Výsledky a fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout na www.sachovykrouzek.cz/turnaje.

Cena: Kurzovné se platí na pololetí dopředu a činí 1.500,- Kč.
První 2 hodiny si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

Jak se přihlásit? Pro nezávazné přihlášení vyplňte nejpozději 7 dní před první lekcí registrační formulář, který naleznete na www.sachovykrouzek.cz.

Kontakt: Můžete nám napsat na e-mail: info@sachovykrouzek.cz nebo volejte Prokopa Horného, tel: 723638888.

Zpět na hlavní výpis

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy