logotyp
Login
  • image 295
  • image 292

Konverzace v anglickém jazyce

Vážení rodiče,

současná situace distanční výuky není lehká pro vás, ani pro nás. Ve snaze zajistit vašim dětem možnost hovořit anglicky, poslouchat angličtinu, vidět své spolužáky, povídat si s nimi a bavit se u toho, jsme pro vás připravili konverzaci s americkými a britskými lektory. Jejich názory na výuku a curriculum vám přikládám.

Konverzace bude probíhat v krátkých 25-minutových vstupech od úterý do pátku od 8:20 – 8:45 pro žáky 4. a 5. ročníků.

Zaregistrovat se můžete na emailu zdenka.koutna@zscurie.

Tyto hodiny nejsou určeny pro děti z bilingvních rodin. Uvítáme, pokud budou mít zájem asistovat a pomáhat svým spolužákům (peer support).

Máte-li zájem o další konverzační aktivity pro své děti, vyplňte prosím přiložený dotazník a naši lektoři se vám budou snažit vyjít vstříc. Ozvou se vám a naplánujete si online setkání s angličtinou.

https://forms.gle/t37mMuXjc8ttjVgYA

Mgr. Zdeňka Koutná
LEKTOŘI ANGLIČTINY

Lynn is a native speaker and English teacher from the U.S. She has been teaching English around the world since 2006, working mostly with children between ages 3 and 12. She loves to see students enjoy learning English and has lots of fun ways to make sure that playing is learning.

Lektorka Lynn pochází z USA. Má zkušenosti z celého světa, kde učí od roku 2006. Většinou pracuje s dětmi ve věku od 3 do 12 let. Jejím krédem je, aby učení byla zábava. Hra je forma učení. Je radost vidět, že studenty baví učit se angličtinu.

Amy is originally from Dorset in the UK, she has been living in Prague for almost 5 years now, and working as a TEFL teacher with a range of age groups, from age 3 to adult. She currently works in a kindergarten at a bilingual school in Modřany, and teaches both children and adult classes privately. She loves teaching creative classes with students, especially using music, art and poems. Since she started teaching online, she has found lots of interesting new ways to teach English, using puzzles, maps, videos and games.

Lektorka Amy pochází z Dorset ve Spojeném království. Žije v Praze už téměř 5 let. Je držitelkou lektorského osvědčení. TEFL je mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které jeho držitelům dává oprávnění anglický jazyk vyučovat. Upřesňující „as a Foreign Language“. Jejími studenty jsou dospělí i malé děti. V současné době pracuje v bilingvní škole v Modřanech v předškolní přípravě. Zároveň má své soukromé studenty, dospělé i děti. Je kreativní. Ráda užívá při výuce hudbu, umění,
básně. Když začala učit online, objevila i další zajímavé způsoby výuky angličtiny – hádanky, mapy, videa, hry.


 

Hi Parents and Pupils,
I hope everything is going well and you're making the best out of the quarantine. I would like to invite you to have short conversations with your classmates and I before starting your weekly English lessons. These conversation will be open discussions. We will talk about many different topics some basic off your interest and hobbies. You will also learn some new phrase that could be used where every you go. So, if you're interested in having some fun while practicing, speaking and listening to English. Come join the conversation!


Vážení rodiče a žáci,
doufám, že karanténu zvládáte dobře a že se snažíte z té situace vybrat to nejlepší. Chtěl bych vás pozvat na krátké povídání s vašimi spolužáky a se mnou, před tím než zahájíte svoji běžnou týdenní výuku angličtiny. Naše konverzace bude otevřená diskuse. Budeme si povídat o všem možném, co vás zajímá a baví. Naučíte se nové fráze, které se vám mohou hodit kdekoliv, kam se vydáte. Jestli máte zájem, chcete se při učení bavit, chcete mluvit anglicky a poslouchat angličtinu. Připojte se ke konverzaci.

Some information about me.
My name is Abdul Bangura. I am 27 years old and from New Jersey, USA. I have been in Prague for over a year now.  I am the conversational English teacher for many of your pupils. I appreciate having the privilege to teach your pupils mainly because they are bright, expressive and humorous. So, it would be nice to see them again. 
- Abdul

Pár informací o mně.
Jmenuji se Abdul Bangura. Je mi 27 let. Jsem z New Jersey, USA. V Praze jsem už víc než rok. Jsem učitelem angličtiny pro řadu vašich žáků. Oceňuji, že mám tu čest učit vaše žáky, hlavně proto, že jsou bystří, expresivní a vtipní. Rád je znovu uvidím.

Zpět na hlavní výpis

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy