logotyp
Login
  • image 301
  • image 299
  • image 298
  • image 292

Jazyk se musí zažít

Všichni známe ten pocit nejistoty, když máme aktivně používat angličtinu. Obava není dána jen neznalostí základní slovní zásoby. Příčinou může být nedostatek sebedůvěry a motivace domluvit se i jinak než mateřštinou. Jedná se tzv. psychickou bariérou z konverzace - „raději to nepovím, než bych to řekl špatně“. Tuto bariéru dokáže odbourat „přímá metoda výuky“. Učitel s vámi mluví jen anglicky a pokud něčemu nerozumíte, vysvětlí to pomocí jednodušších slov nebo to „zahraje“. Během krátké doby získáte sebevědomí a konverzace vás začne bavit. Pro většinu studentů cizího jazyka je totiž nejdůležitější zlepšit se v konverzaci a poslechu.
Ve školním roce 2020 – 2021 nabízíme opět projekt Odborník ve výuce. Znamená to přímou spolupráci s rodilým mluvčím, který jednou týdně vede vyučovací hodinu v anglickém jazyce. Hodina je zaměřena hlavně na konverzaci, pomáhá rozvoji mluveného anglického slova, poslechu a porozumění.
Z minulých let máme zkušenost, že žáci velmi dobře reagují na tuto spolupráci.
V letošním roce je služba zpoplatněna částkou 1200,- Kč za školní rok . Pokud nemáte o tuto službu zájem, označte, prosím, u jména vašeho dítěte při třídních schůzkách NEMÁM ZÁJEM O RM A PODPIS. Pokud máte zájem, připojte k seznamu dětí, který vám na třídních schůzkách předloží třídní učitel, podpis a souhlas.
Službu nabízíme od 3. do 8. ročníku.

 

Zpět na hlavní výpis

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy