logotyp
Login
  • image 301
  • image 299
  • image 298
  • image 292
Položek: 1-20 z celkem: 124   začátekzačátekna poslední stranu  

Aktuálně

Vítejte na webových stránkách
Základní školy nám. Curieových

 


Informace ze schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčkůInformace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace o likvidaci azbestu při rekonstrukci hotelu InterContinental

07.06. 2021
Zpráva pana starosty:

Přátelé, s radostí sděluji tuto zprávu.
ZŠ Curie je kompletně prověřena přímo Ing. Zojou Guschlovou Ph.D., znalkyní se specializací na azbest, jmenovanou soudem, která je také místopředsedkyní České asociace pro odstranění azbestu.
Škola zcela splňuje všechny parametry stanovené vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a výsledek je bez jakéhokoliv záchytu azbestových vláken.
Tím se nepotvrdila alarmující zpráva od spolku Občané Prahy 1 a rodiče žáků mohou být naprosto klidní, že jejich dětem nehrozí žádné nebezpečí!


28.05.2021

Vážení rodiče,


předpokládám, že jste zaznamenali v médiích články odkazující na likvidaci azbestu při rekonstrukci hotelu InterContinental v těsné blízkosti školy.

Monitoringu situace se opravdu pečlivě věnujeme a chápeme Vaše obavy o zdraví dětí. Jsme v kontaktu jak s investorem, tak zhotovitelem stavby a samozřejmě s naším zřizovatelem. Opakovaně jsme byli z oficiálních míst ujištěni (starosta MČ Praha 1, Hygienická stanice hl. m. Prahy), že stavební práce probíhají v souladu se všemi povoleními a hygienickými i jinými předpisy. V současné době máme k dispozici materiály, které se prací s azbestem týkají, včetně protokolů ze tří měření přítomnosti azbestových vláken v ovzduší v okolí hotelu (z 28.4.2021, 19.5.2021 a 27.5.2021). Provedená měření dokládají, že ovzduší v okolí stavby splňuje limit pro výskyt azbestových vláken a jejich koncentrace nebyla překročena. V okolním ovzduší nebyla ve vzorcích prokázána žádná azbestová vlákna.

Z dokumentace, kterou máme k dispozici, dále vyplývá, že likvidace nebezpečného azbestu probíhá v rámci vydaného stavebního povolení.

Poslední kontrola Stavebního úřadu MČ Praha 1 a Hygienické stanice hl. Prahy proběhla na stavbě včera (27.5.2021), další kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy dnes.

Zhotovitel stavby - společnost Metrostav, je připravena odpovědět na konkrétní dotazy, případně předložit výsledky nezávislých měření. Pro občany byla zřízena informační linka, kam je možné obracet se s dotazy týkajícími se stavby - staromestskabrana@metrostav.cz

Níže přikládám osobní dopis pana starosty a tiskovou zprávu k celé situaci.

Mgr. Tereza Martínková, ředitelka školy

Letní dětský tábor Čestice

Letní dětský tábor Čestice Registrační formulář: https://1url.cz/tKQbE ...
Více informací

Informace k přítomnosti azbestu ve stavbě hotelu InterContinental

Vážení rodiče,
níže přikládáme odkaz na tiskovou zprávu k informacím o přítomnosti azbestu v budově bývalého hotelu InterContinental

Tisková zpráva

Výsledky ZÁPISU do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 - včetně přípravné třídy a udělení odkladu PŠD

VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2021/2022VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2021/2022

Protokol průběhu losování - 1. třídaProtokol průběhu losování - 1. třída

Protokol průběhu losování - přípravná třídaProtokol průběhu losování - přípravná třída


Položek: 1-20 z celkem: 124   začátekzačátekna poslední stranu  

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy